Göksu Prefabrik Şantiyesine Teknik Gezi Düzenlendi

20.5.2016

Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları ve öğrencileri ile beraber, Göksu Prefabrik Şantiyesine teknik gezi düzenlenmiştir.

Bu gezide, Prefabrik Betonarme Yapı Elemanların yararlarını detaylı bir şekilde öğrencilerimize şantiye alanında her detayı anlatmışlardır. Bu yararlar kısaca, proje toplam maliyetinin azaltılması, projenin hızlı bir şekilde tamamlanması, yapı elemanlarında istenilen kalite ve dayanımın sağlanması, malzeme israfının azaltılması, modülarizasyon ve standardizasyon olanaklarının artırılması, ve şantiyede meydana gelebilecek olan iş kazası sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi şeklinde özetlemişlerdir.

 Ayrıca Prefabrik Betonarme Yapı elemanların özelliklerinden öğrencilerimize şantiye alanında bahsederken, en önemli ve olumlu yönlerini şu şekilde sıralamıştır;

  • Prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminde kalıp bir defa kurulduğu ve aynı kalıptan yapılan seri üretim sayesinde kalıp maliyetleri azaltılmaktadır.
  • Fabrika ortamında yapılan üretimde işçi sayısının şantiye ortamında yapılan üretime kıyasla daha az olması ve yapılabilen sıkı denetimlerle iş kazası sayısının azaltılması ile iş gücü daha verimli bir biçimde kullanılması.
  • Fabrikada, şantiye ortamına göre, daha iyi çalışma şartlarında üretim yapılması istenilen kalitede ürün elde edilmesini sağlamakta; ayrıca kıt kaynaklar verimli bir biçimde kullanılarak malzeme kullanımı optimumda tutulması.  
  • Kapalı ortamda gerçekleştirilen prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminin mevsim koşullarından etkilenmemesi; şantiyede proje için gerekli altyapı çalışmaları sürerken taşıyıcı elemenların fabrikada üretilebilmesi; üretimin sabit olması sebebiyle iş programının daha kesin belirlenmesi ve olası gecikmelerin öngörülmesi; proje yapım süresini oldukça kısaltmasıdır.

Görünütülenme Sayısı: 1298